Стълбищните конструкции, изграждани от стандартни и допълнителни елементи за скеле позволяват удобно изкачване и слизане в различни случай, като:

  • самостоятелна стълбищна конструкция за достъп до изкопи
  • достъп до покриви на обитаеми сгради
  • външна удобна стълба към конструкции скеле
  • временни стълби за граждани при ремонти дейности и др.