Service

Bulgarcom Kranova Technika Ltd. has an authorizations C371-08.07.2008 и C786-25.05.2015 according to the requirements of the NBETN (State agency for technical inspections) and maintenance of cranes, tower cranes and working platforms.   The company employs highly qualified specialists who have been trained in the factories of the manufacturers of lifting equipment – Comansa and Tadano. View more

  Training center

BULGARCOM PROFESSIONAL CENTER Ltd is part of the BULGARCOM Group. The Center is licensed for organizing and conducting vocational training with License № 200812636/19.11.2008 from the National Agency for Vocational Education and Training at the Council of Ministers.   BULGARCOM PROFESSIONAL CENTER has two study rooms, located in Sofia, 1 Kukush Str., and in Elin Pelin, 68 Sofia Blvd. View more

About us

БУЛГАРКОМ ООД е една от утвърдените фирми в строителния сектор в България, която заедно с дъщерните си фирми БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД, БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД и БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ ООД е в състояние да предложи комплексни решения за грубия строеж в областта на проектирането, доставката или отдаването под наем на строителни материали и съоръжения

Инженерно-техническият състав на фирмата разработва варианти на подходящи решения, съответстващи на Вашите конкретни нужди и съобразени с обектите Ви като изработка на такт-планове и съставяне на оптимален комплект елементи за скеле и кофражи.

View more…

Location

1303 София ул. Одрин №96

BULGARCOM Ltd.
1303 Sofia Odrin str. №96
tel.: (02) 813 97 10
fax: (02) 813 97 13
e-mail: office@bulgarcom.bg

Contact us: