Като самостоятелни конструкции или основа  от конструкция скеле, система Plettac, защитните пешеходни проходи се монтират в зони на строително монтажни дейности, в които има опасности за преминаващи хора – граждани, неанжажирани с работните процеси или строителни работници и специалисти. Целта им е защита от падащи предмети- материали, инструменти и др. на достатъчна ширина на преминаване.