УНИВЕРСАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ СКЕЛЕ

Това са елементи, които могат да се ползват от всички системи скеле, съответстващи на действащите стандарти. Анкериращи елементи и дистанционни тръби 2. Фасадни предпазни мрежи съгласно EN12311-1. 3. Жабки (тръбни връзки) 4. Винтови пети за скеле за...

Специални елементи EN

  Специалните елементи към системите скеле повишават удобството при ползването на конструкции скеле. Такива са: конзоли за изместване на равнината на конструкцията навън или навътре, съобразявайки се с релефа на фасадата; трегери за изграждане на големи отвори в...

ЗАЩИТНИ ПЕШЕХОДНИ ПРОХОДИ EN

Като самостоятелни конструкции или основа  от конструкция скеле, система Plettac, защитните пешеходни проходи се монтират в зони на строително монтажни дейности, в които има опасности за преминаващи хора – граждани, неанжажирани с работните процеси или строителни...

СТЪЛБИ ЗА ДОСТЪП EN

Стълбищните конструкции, изграждани от стандартни и допълнителни елементи за скеле позволяват удобно изкачване и слизане в различни случай, като: самостоятелна стълбищна конструкция за достъп до изкопи достъп до покриви на обитаеми сгради външна удобна стълба към...

обемно скеле EN

В нестандартни случаи, фасадното рамково скеле може да се ползва за изграждане на обемни самоносещи се неанкерирани конструкции, за извършване на строително ремонтни дейности по тавани, в затворени помещения без възможност за анкериране, като киносалони, спортни зали,...

Mobile scaffolding

MOBILE SCAFFOLDING BFS-740 The mobile scaffolding BFS-740 is a mobile steel structure with a secure work area of ​​2.0 x 1.0 m. and work height up to 7.4 m. The construction is located on a wheel base with brakes, with the possibility of locking the heel with an...