Булгарком Кранова Техника ЕООД притежава лиценз  съгласно изискванията на НБЕТНПС за технически проверки и поддръжка на кулокранове.

Фирмата предлага на своите клиенти над собствени 90 кулокрана Comansa Flat Top (горно въртене) от сериите 500, 1100 и 2100. Също така предлагаме и наем на малки кулокранове Liebherr, Potain, Peiner и други с долно въртене.

Марките и моделите кулокранове, както и техните характеристики са:


При отдаването на кулокранове под наем, Булгарком предлага комплексна услуга включваща следните основни етапи:

  • Преглед на проекта и оглед на обект с цел избор на най-подходящия кулокран;
  • Изготвяне на РПОИС и всички други необходими документи за обекта;
  • Доставка и монтаж на кулокрана, при необходимост с подходящ собствен автокран;
  • Узаконяване и въвеждане в експлоатация на кулокрана;
  • Сервизна техническа поддръжка и проверки съгласно НБЕТНПС за срока на договора;
  • Демонтаж и транспорт на кулокрана след приключване на работата.

Ние работим съгласно изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (обнародвана ДВ 24.10.2014г.) и Общите ни условия за отдаване под наем на кулокранове.

Общи условия

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:

Пламен Ангелов

тел: 0887880299

e-mail: bkt@bulgarcom.bg