Това са елементи, които могат да се ползват от всички системи скеле, съответстващи на действащите стандарти.

  1. Анкериращи елементи и дистанционни тръби

2. Фасадни предпазни мрежи съгласно EN12311-1.

3. Жабки (тръбни връзки)

4. Винтови пети за скеле за нивелиране