ATF 600G-8 EM 4
Максимална товароподемност: 600 t
Основна стрела: 15,3 m – 56 m
Максимална височина под куката: 147 m
Максимален радиус:: 104 m
ATF 400G-6 EM 4
Максимална товароподемност: 400 t
Основна стрела: 15 m – 60 m
Максимална височина под куката: 125 m
Максимален радиус:: 86 m
ATF 220G-5 EM 4
Максимална товароподемност: 220 t
Основна стрела: 13.2 m – 68 m
Максимална височина под куката: 107.5 m
Максимален радиус:: 84 m
 
 
Максимална товароподемност: 220 t
Основна стрела: 13.2 m – 68 m
Максимална височина под куката: 107.5 m
Максимален радиус:: 84 m
 
ATF 200G-5 EM 4
Максимална товароподемност: 200 t
Основна стрела: 13.2 m – 60 m
Максимална височина под куката: 99.5 m
Максимален радиус:: 80 m
 
Максимална товароподемност: 200 t
Основна стрела: 13.2 m – 60 m
Максимална височина под куката: 99.5 m
Максимален радиус:: 80 m
 
ATF 130G-5 EM 4
Максимална товароподемност: 130 t
Основна стрела: 12.8 m – 60 m
Максимална височина под куката: 95 m
Максимален радиус:: 72 m
 
Максимална товароподемност: 140 t
Основна стрела: 12.8 m – 60 m
Максимална височина под куката: 95 m
Максимален радиус:: 72 m
 
 
ATF 110G-5 EM 4
Максимална товароподемност: 110 t
Основна стрела: 13 m – 52 m
Максимална височина под куката: 87.5 m
Максимален радиус:: 64 m
 
Максимална товароподемност: 140 t
Основна стрела: 11.4 m – 60 m
Максимална височина под куката: 91.8 m
Максимален радиус:: 72 m
 
ATF 100G-4 EM 4
Максимална товароподемност: 100 t
Основна стрела: 11.1 m – 51.2 m
Максимална височина под куката: 72.5 m
Максимален радиус:: 56 m
 
НОВО!!!
Максимална товароподемност: 100 t
Основна стрела: 11.4 m – 60 m
Максимална височина под куката: 91.8 m
Максимален радиус:: 68 m
 
 
ATF 70G-4 (52,1 m) EM 4
Максимална товароподемност: 70 t
Основна стрела: 11.1 m – 52.1 m
Максимална височина под куката: 71 m
Максимален радиус:: 46 m
ATF 70G-4 (44 m) EM 4
Максимална товароподемност: 70 t
Основна стрела: 11 m – 44 m
Максимална височина под куката: 63 m
Максимален радиус:: 50 m
ATF 60G-3 EM 4
Максимална товароподемност: 60 t
Основна стрела: 9.5 m – 48 m
Максимална височина под куката: 58.4 m
Максимален радиус:: 44 m
 

 

За повече информация и контакти:

  0884647748

Румен Савчев  rumen.savchev@bulgarcom.bg