В нестандартни случаи, фасадното рамково скеле може да се ползва за изграждане на обемни самоносещи се неанкерирани конструкции, за извършване на строително ремонтни дейности по тавани, в затворени помещения без възможност за анкериране, като киносалони, спортни зали, църкви, читалища, промишлени обекти, като пречиствателни станции вътрешности на пещи и др.