Специалните елементи към системите скеле повишават удобството при ползването на конструкции скеле. Такива са:

  • конзоли за изместване на равнината на конструкцията навън или навътре, съобразявайки се с релефа на фасадата;
  • трегери за изграждане на големи отвори в конструкцията за транспортен достъп или над препятствия, както и за конструктивно укрепване и изграждане на работни площадки;
  • защитни козирки – осигуряват безопасност при монтаж на скеле близо до пешеходни зони и улични платна- предпазват преминаващи хора и автомобили от падащи материали и инструменти;
  • елементи за опъване на рекламни пана към конструкции скеле