БУЛГАРКОМ ООД е сред утвърдените фирми в строителния сектор в България, която заедно с дъщерните си фирми БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД, БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД,  БУЛГАРКОМ ТРЕЙД ООД,  БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ ООД и ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ЕООД е в състояние да предложи комплексни решения за грубия строеж в областта на проектирането, доставката или отдаването под наем на кофражни елементи и системи, фасадни скелета и платформи, кулокранове и автокранове.

БУЛГАРКОМ ООД за последните 15 години се утвърди като основен вносител на нова и употребявана кранова техника на българския пазар. Фирмата е официален представител за България на реномираните марки кулокранове COMANSA, автокранове TADANO, подемници и фасадни платформи ALIMAK HEK.

БУЛГАРКОМ ТРЕЙД ООД търгува на българския и международните пазари с нови и употребявани кофражни елементи и системи, скелета, системи за безопасност по време на строителството, както и различни видове спомагателни материали – шперплат, шпилки, гайки, кюбели, разтоварни рампи и др. Компанията е директен вносител от следните европейски производители:

 

 

 

 

БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД разполага със собствен наемен парк от кулокранове COMANSA и автокранове TADANO. Като оторизиран представител на съответните производители осигуряваме обучени сервизни екипи за техническа поддръжка на подемните съоръжения, както и бърза доставка на оригинални резервни части.

БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД отдава под наем кофражни системи за стени, плочи и за по-сложни инженерни съоръжения ( мостове, пречиствателни станции и др.). Разработваме такт-планове и конструктивни проекти за сложни кофражи конструкции, като осигуряваме и  технически консултации  по време на монтажа на кофражите на обекта.

БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ ООД  отдава под наем фасадни скелета и фасадни платформи. Предоставяме както монтажни схеми за заскеляване, оптимизирани за съответната фасада, така и всички услуги по доставката, монтажа, демонтажа и консултации по експлоатацията на фасадни скелета и платформи.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ЕООД организира и провежда обучения основно в специалностите Подемно-транспортна техника – с електрозадвижване и монтирана на транспортни средства. Опреснителните курсове помагат на бизнеса за повишаване на квалификацията на персонала си.

БУЛГАРКОМ ИМОТИ ООД постоянно обновява и инвестира в складова база на групата в гр. Елин Пелин, ул. София №68.

Във връзка с предстоящо инвестиционно предложение е и следната обява.

За повече информация и контакти:

office@bulgarcom.bg