ATF 600G-8 EM 4
Максимална товароподемност:4 и 5 тона
Oбсег на стрелата: 35-50м
Товар на края на стрелата: 1,000 kg + 10% с PowerLift
ATF 400G-6 EM 4
Максимална товароподемност: 5, 6 и 8 тона
Oбсег на стрелата: 52.5 до 65 м
Товар на края на стрелата: 1,200 до 1,700 kg + 10%  с PowerLift
ATF 220G-5 EM 4

1600 Series

Максимална товароподемност: 8, 10 и 12 тона
Oбсег на стрелата: 65 и 70м
Товар на края на стрелата: между 1,800 и 2,150 kg + 10% с PowerLift
ATF 200G-5 EM 4
Максимална товароподемност: 12 до 50 тона
Oбсег на стрелата: 74 до 84 м
Товар на края на стрелата: 2,700 до 7,000 kg + 10% с PowerLift
ATF 130G-5 EM 4
Максимална товароподемност: 32 до 90 тона
Oбсег на стрелата: 60 и 80 м
Товар на края на стрелата: 9,500 до 24,000 kg + 10% с PowerLift