БУЛГАРКОМ ООД

1303 София ул. Одрин №96
тел.: (02) 813 97 10
факс: (02) 813 97 13
e-mail: office@bulgarcom.bg

1303 София ул. Одрин №96

Булгарком – Склад Елин Пелин

2100 Елин Пелин ул. София № 68

Склад Елин Пелин - 2300 Елин Пелин ул. София № 68

БУЛГАРКОМ – СЕРВИЗ АВТОКРАНОВЕ

 1345 София, ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш 1

1345 София, ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш 1

1345 София ул. Кукуш № 1 Склад София

БУЛГАРКОМ ВАРНА – ОФИС ВАРНА

9000 Варна
Западна промишлена зона

varna@bulgarcom.bg

Димитър Аврамов 0886229779

Склад Варна - 9000 Варна Западна промишлена зона

Пишете ни: