ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ЕООД е част от групата БУЛГАРКОМ. Центърът е лицензиран за организиране и провеждане на професионално обучение с  Лицензия № 200812636 /19.11.2008г. от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ЕООД има два учебни кабинети, находящи се в гр.София, ул. Кукуш № 1 и в гр. Елин Пелин, бул. София 68. Кабинетите са оборудвани с маси и столове за 20 места, бяла дъска, екран, мултимедия, учебно технически средства – демонстрационни табла, ръководства и инструкции, макети, справочници и каталози, необходими за провеждане на  обучение.

За обученията по практика центърът ползва под наем безопасни и подходящи за практическо обучение и провеждане на изпити товароподемни кранове или подвижни работни площадки.

Цялостната дейност на ПЦ Булгарком е насочена към осигуряване на качество на професионалната подготовка и обучение, като се създавата оптимални условия за професионална подготовка в съотвествие с държавните образователни изисквания за придобиване на професионална квалификация. Екипът от преподаватели и партньори отговорно осъществява мисията на центъра да подготвя квалифицирани специалисти в областта на подемните съоръжения.

През годините от основаването си досега, центърът е обучил над 1500 курсисти в най-различни специалности.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ЕООД оганизира и провежда обучение за придобиване на правоспособности по професии и специалности съгласно утвърден Списък на професиите за професионално образование и обучение както и опреснителени курсове за актуализиране и проверка на знанията.

 

Центърът предлага обучение по следните професии:

 

Професия “Монтьор на подемно – транспортна техника”

код 525060

 

Специалност “Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

код 5250601

        Правоспособност за:

 • Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или на несамоходни шасита с товароподемност до 16 тона – втора степен
 • Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или на несамоходни шасита с товароподемност над 16 тона – първа степен
 • Машинист на подвижни работни площадки
 • Водач на електро и мотокари \работа с електрокари и мотокари в предприятията

 

Специалност “Подемно – транспортна техника с електрозадвижване

 код 5250602

        Правоспособност за:

 • Машинист на кулокранове с товарен момент до 160 тонметра – втора степен
 • Машинист на кулокранове с товарен момент над 160 тонметра – първа степен
 • Машинист на мостови и козлови кранове с товароподемност до 40 тона – втора степен
 • Машинист на мостови и козлови кранове с товароподемност над 40 тона – първа степен

 

ПЦ Булгарком предлага и обучение за :

 

 • Прикачвач (Сапанджия, Текелажник)
 • Обучение за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност на машинисти на товароподемни кранове, прикачвачи и лица, заети с тяхното обслужване и ремонт.
 • Обучение за поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията

 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:

e-mail: pc@bulgarcom.bg

моб. 0887 642829, Райна Стефанова