Изберете страница

Допълнителни възможности

-

Съвременните системи скеле предоставят на ползвателите им разнообразни възможности за решаване на проблеми при изграждане на конструкции, като:

  • конзолни изнасяния на структурата скеле навън и навътре от основната равнина за заобикаляне на препятствия или достигане до удобни отстояния за работа
  • изграждане на конструктивни отвори в скелето за преминаване на транспортни потоци през конструкцията с удобна ширина, надвишаваща ширината на единично поле.
  • изграждане на пешеходни проходи под конструкция скеле, която е изградена на места извън оградената строителна площадка, с възможности за безопасно преминаване на потоци от хора, неангажирани със строителния процес.
  • всяка конструкция скеле, трябва да осигурява възможности за достъп във височина до всички етажи на конструкцията, посредством стълби- вътрешни или външни; възможно е и изграждане на стълбищни конструкции, с единствената функция за качване (до покриви на обитаеми сгради) или слизане (в изкопи).
  • обемно скеле- обикновено това са конструкции, които не са изградени по фасади, а се ползват за друг вид работи, самоносещи са (не са анкерирани) и са с висок клас на натоварване
Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.

Наем и Продажби

Форма за запитване


Продажби

Форма за запитване