Максимална товароподемност: 30 т
Основна стрела: 9,6 – 28,5 м
Максимална височина под куката: 28,5 м
Максимален радиус: 28,5 m
Максимална товароподемност:50 т
Основна стрела: 10 – 40 м
Максимална височина под куката: 57 м
Максимален радиус: 44 m
Максимална товароподемност: 60 т
Основна стрела:11 – 44 м
Максимална височина под куката: 60 м
Максимален радиус:46 m
Tadano Faun ATF 90G-4, 2011 г
Максимална товароподемност: 90 т
Основна стрела: 11,1 – 51,2 м
Максимална височина под куката: 71 м
Максимален радиус:56 m
AC 50-1 - 993.877
Максимална товароподемност: 50 t
Основна стрела: 40 m
Максимална височина под куката: 58 m
Максимален радиус: 40 m
ATF 220G-5 - 20358
Максимална товароподемност: 220 t
Основна стрела: 13,3 m – 68 m
Максимална височина под куката: 80 m
Максимален радиус: 79 m
ATF 220G-5 - 20384
Максимална товароподемност: 220 t
Основна стрела: 13,3 m – 68 m
Максимална височина под куката: 80 m
Максимален радиус: 79 m
ATF 220G-5 - 20363
Максимална товароподемност: 220 t
Основна стрела: 13.3 m – 68 m
Максимална височина под куката: 80 m
Максимален радиус: 79 m
ATF 160G-5 - 29135
Максимална товароподемност: 160 t
Основна стрела: 13.2 – 60 m
Максимална височина под куката: 96 m
Максимален радиус: 76 m
ATF 65G-4 - 20370
Максимална товароподемност: 90 t
Основна стрела: 11,1 m – 51,2 m
Максимална височина под куката: 51,2 m
Максимален радиус: 48 m
ATF 90G-4 - 20389
Максимална товароподемност: 90 t
Основна стрела: 11,1 m – 51,2 m
Максимална височина под куката: 51,2 m
Максимален радиус: 48 m
ATF 90G-4 - 20386
Максимална товароподемност: 90 t
Основна стрела: 11,1 m – 51,2 m
Максимална височина под куката: 51,2 m
Максимален радиус: 48 m
ATF 65G-4 - 20375
Максимална товароподемност: 65 t
Основна стрела: 11 m – 44 m
Максимална височина под куката: 60 m
Максимален радиус: 42 m
ATF 65G-4 - 20378
Максимална товароподемност: 65 t
Основна стрела: 11 m – 44 m
Максимална височина под куката: 60 m
Максимален радиус: 42 m
ATF 65G-4 - 20379
Максимална товароподемност: 65 t
Основна стрела: 11 m – 44 m
Максимална височина под куката: 60 m
Максимален радиус: 42 m
ATF 60-4 - 993.895
Максимална товароподемност: 60 t
Основна стрела: 40.2 m
Максимална височина под куката: 42 m
Максимален радиус: 36 m
ATF 60-3 - 993.782
Максимална товароподемност: 60 t
Основна стрела: 40.2 m
Максимална височина под куката: 56 m
Максимален радиус: 44 m
LTM 1220-5.2 - 993.847
Максимална товароподемност: 220 t
Основна стрела: 60 m
Максимална височина под куката: 88 m
Максимален радиус: 78 m

За контакт

За повече информация и контакти:

  0884647748

Румен Савчев  rumen.savchev@bulgarcom.bg