Максимална товароподемност:30 т
Основна стрела: 9,6 – 28,5 м
Максимална височина под куката: 28.5 м
Максимален радиус: 34 m
Максимална товароподемност: 35 т
Основна стрела: 9,5 – 37,4 м
Максимална височина под куката: 59.5 м
Максимален радиус: 46 m
Максимална товароподемност: 60 т
Основна стрела:11 – 44 м
Максимална височина под куката: 60 м
Максимален радиус:46 m
Максимална товароподемност: 90 т
Основна стрела: 11,1 – 51,2 м
Максимална височина под куката: 71 м
Максимален радиус:56 m
Максимална товароподемност: 220 т
Основна стрела: 13,3 м – 68 м
Максимална височина под куката: 80 м
Максимален радиус:79 m
Максимална товароподемност: 220 т
Основна стрела: 13,3 – 68 м
Максимална височина под куката: 80 м
Максимален радиус:79 m
Максимална товароподемност: 160 т
Основна стрела: 13,2 – 60 м
Максимална височина под куката: 96 м
Максимален радиус:76 m
Максимална товароподемност: 130 т
Основна стрела: 12,8 – 60 м
Максимална височина под куката: 92 м
Максимален радиус:56 м
Максимална товароподемност: 130 т
Основна стрела: 60 м
Максимална височина под куката: 76 м
Максимален радиус:63 m
Максимална товароподемност: 50 т
Основна стрела: 10,4 – 23,7 м
Максимална височина под куката: 49 м
Максимален радиус:42 m
Максимална товароподемност: 220 т
Основна стрела: 60 м
Максимална височина под куката: 88 м
Максимален радиус:78 m
Максимална товароподемност: 35 т
Основна стрела: 28,5 м
Максимална височина под куката: 41 м
Максимален радиус:32 m
Максимална товароподемност: 90 т
Основна стрела: 11,1 – 51,2 м
Максимална височина под куката: 71 м
Максимален радиус:56 m
Максимална товароподемност: 220 т
Основна стрела: 68 м
Максимална височина под куката: 108 м
Максимален радиус:84 м
Максимална товароподемност: 400 т
Основна стрела: 60 м
Максимална височина под куката: 124 м
Максимален радиус: 86 м
Максимална товароподемност: 160 т
Основна стрела: 13,2 – 60 м
Максимална височина под куката: 96 м
Максимален радиус: 76 м

За контакт

За повече информация и контакти:

  0884647748

Румен Савчев  rumen.savchev@bulgarcom.bg