Изберете страница

Екип

Основни съдружници

инж. Драгомир Даков

управител

инж. Марияна Матеева

управител

инж. Николай Николов

управител

Екип Кулокранове

Пламен Ангелов

експерт кулокранове

инж. Петър Пачилов

експерт кулокранове

инж. Калоян Николов

младши експерт кулокранове

Веселин Варджийски

супервайзер кулокранове

Алексей Василев

ръководител монтажна дейност

инж. Стефан Рачев

инженер поддръжка

инж. Цветослав Ценов

отговорник склад резервни части

инж. Георги Кьосев

началник склад

Катина Иванова

акаунт мениджър

Екип Автокранове

инж. Стефан Петров

експерт автокранове

инж. Васил Кирков

експерт автокранове

инж. Теодора Александрова

акаунт мениджър

Екип Кофражи

инж. Петър Костадинов

управител

инж. Станислав Семов

експерт кофражи

инж. Георги Фотев

експерт кофражи

арх. Петър Русков

експерт кофражи

Валентин Чопов

началник склад

инж. Йордан Илиев

експерт кофражи

инж. Кристин Крумова

акаунт мениджър

Кристина Стоичкова

технически изпълнител

Екип Продажби

Ивайло Ценов

управител

инж. Асен Иванов

управител

Димитър Ковачев

експерт продажби

Бошко Стоянов

началник склад

Екип Скеле

Владимир Георгиев

управител

инж. Радослава Стоилова

инженер проектант скеле

инж. Димитър Нешев

началник склад

Екип Обучителен център

Райна Стефанова

управител

Веселин Варджийски

лектор

Алексей Василев

лектор

Административно-счетоводен отдел

Дамяна Матеева

технически сътрудник

инж. Иван Рачев

ръководител отдел имущество

инж. Николай Марковски

IT специалист

инж. Станка Тушанска

ръководител човешки ресурси

Фатиме Крънч

оперативен счетоводител

Ирина Дългърова

оперативен счетоводител

Мариана Атанасова

офис мениджър