Изберете страница

Подпорни кули LAYHER

-

Описание на системата

Подпорните кули Layher  са с работна височина от 1,60 до 8,00 м. и с размери 1,09 / 1,09 м. При височини по-големи от 8 м се изисква специално статично доказателство.

Основните елемти – рамките са с височина 0,75 м / 1,36 м  / 1,50 м. Монтират се ръчно, без завинтване, в задължителна последователност посредством малко съставни части. Рамките просто се снаждат една в друга, застопорявайки се чрез поставяне на диагонални разпънки.

Диагоналите се заключват при натиск посредством механизъм. Стъпалната височина на рамките, главите и петите спомагат за точно определяне на височината.

Допустимата товароносимост на свободно стояща кула, без укрепване горе е 34,8 kN на крак, а с укрепване достига 51,5 kN.

  • acuteЕфективност Олекотената конструкция и възможността за работа на ръка, позволява бърз и лесен монтаж/демонатаж, което повишава скоростта и качеството на работния процес.
  • extensionУниверсалност Шириоката гама от размери на рамките, позволява на системата бързо и лесно да бъде адаптирана за нуждите на всеки проект
  • airИздръжливост Благодарение на здравата метална конструкция и висококачествени материали, тази система осигурява надежност и ниска амортизаци.
  • supportБезопасност Системата разполага с пълен набор от елементи и принадлежности, осигуряващи безопасността на работниците.

1 Глава 160 /усилена/
2 Диагонал пространствен 1,54 м
3 Рамка 0,75×1,09 м
4 Рамка 1,36×1,09 м
5 Осигурителна фиба
6 Диагонал дълъг 1,65 м
7 Рамка 1,50×1,09 м
8 Диагонал къс 1,49 м
9 Пета 0,60 /усилена/

Елементи и Принадлежности


Галерия

Показване на 2 резултата

Продажби

Форма за запитване


За наем

Форма за запитване


Продажби

Форма за запитване