Изберете страница

Едностранен кофраж - Variable A | Нmax=3,00 м

-

Описание на системата

Вертикален кофраж

  • Опорна рамкова конструкция VARIABEL A e лесна възможност, чрез комбиниране на стандартни универсални ригели с допълнителни елементи да се изготвят опорни конзоли за VARIABLE A.
  • Подходяща за рамкови и гредови кофражи.
  • Сигурно отвеждане на опънните сили чрез предварително заложени в основата анкери.
  • Оптимално оразмеряване на разстоянията между опорните рамкови конструкции в зависимост от големината на натиска на пресния бетон.

  • acuteЕфективност Окрупняването на елементите, позволява бързото и лесно кофриране/декофриране на големи площи, което повишава скоростта и качеството на работния процес.
  • airИздръжливост Благодарение на здравата метална рамка, изработена от висококачествена стомана, тази система осигурява надежност и ниска амортизация.
  • supportБезопасност Системата разполага с пълен набор от елементи и принадлежности, осигуряващи безопасността на работниците.

A Ригел WU14 за опорна рамкова конструкция
B Опънна планка
C Задна опорна пета при опорна конструкция
D Универсален ригел WS10 Top50 – 2,00 м
E Свързващ щифт 10 см
F Шплент фиба 5 мм
G Винтов прът /вертикализатор/ 12 3,00m
H Тръба за скеле 48,3 мм 1,50 м
I Тръба за скеле 48,3 мм 2,00 м
J Тръба за скеле 48,3mm 3,00m
K Раздвижена жабка за скеле 48mm
P Универсален ригел WS10 Top50 /анкерен ригел/

Елементи и Принадлежности


Галерия

Показване на 2 резултата

За доставка

Форма за запитване


За наем

Форма за запитване


Продажби

Форма за запитване