Изберете страница

Обемно скеле

Обемните конструкции скеле, са такива, при които работата не е по фасада на сграда или е без възможности за анкериране. Обемно скеле може да се изгради както от елементи за фасадно рамково скеле, така и от система ALLROUND.

Описание

Възможностите за приложение на практика са неограничени, като нашите клиенти ползват Обемни конструкции скеле основно за:

  • монтаж на различни конструкции и облицовки- козирки, тавани
  • работа по вътрешни пространства с нестандартни размери и обеми
  • работа в асансьорни шахти
  • промишлени ремонтни дейности
  • подпорни дейности
  • изграждане на конструкции скеле при проблемни основи и силни денивелации
  • СМР по сгради, за които не е подходящо фасадно скеле- примерно куполи на църкви, камбанарии и др.

Допълнителна информация

Лице за контакт

Асен Иванов, Владимир Георгиев

Наем и Продажби

Форма за запитване


Продажби

Форма за запитване