Изберете страница

Курсове

-

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ООД е създаден 2008 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лиценз № 200812636.
Обученията, които провеждаме, са по част от професия, както и обучения за придобиване на правоспособности.
Учебните програми са съобразени със Закона за професионално образование и обучение и с Националната квалификационна рамка.
Обученията се провеждат от преподаватели-специалисти с дългогодишен опит в своята област и с индивидуален подход към всеки курсист. Нашите обучения осигуряват необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията и приключват с полагане на изпит по теория и практика. Практиката по част от професията и придобиване на правоспособност се провеждат на модерни машини от реномирани производители като LIEBHERR, COMANSA, TADANO и други.
До момента в центъра успешно са завършили над 5000 курсиста.
Надяваме се и Вие да ни се доверите, за да бъдем партньори в успеха!