Изберете страница

Кулокранове и автокранове

-

Дъщерното дружество Булгарком Кранова Техника ЕООД е специализирано в отдаване под наем  на кулокранове, автокранове и подемници, както  и в тяхното сервизно обслужване. Ние извършваме професионални консултации и изработваме работни проекти, необходими при  избора на подходящо краново оборудване за  строителни обекти. В нашия наемен парк разполагаме с над 120 кулокрана и автокрана  oт марките  COMANSA, TADANO, LIEBHERR, POTAIN и CATTANEO.

Нашите сервизни екипи извършват  планови технически прегледи и аварийни ремонти на подемни съоръжения (кулокранове, автокранове, подемници и др.).