Изберете страница

Кофражно масло

Концентратът представлява маслена течност със жълт до светло-кафяв цвят. От него се изработва емулсия, която е с почти млечнобял цвят. В състава влизат минерално масло и ПАВ.

При третиране на вертикални повърхности, трябва да се „наръси само на мъгла“, никъде не трябва да не се стича.

Описание

  • Разтваря се с вода 1:4 – 25% работен разтвор. Целта не е кофражното масло да се нанесе в по-тънък слой върху повърхността. Докато се стигне до изливане на бетона, логично е водата да се изпари по естествен път и да остане тънък слой масло. Прилагането на такъв разтвор означава третиране с 4 пъти по-малко количество на квадратен метър, в сравнение с омокрянето с чисто масло. Това подобрява съществено повърхността на изделието.
  • Мерки за безопасност: При работа с продукта в затворени помещения трябва да се осигури добра вентилация. Да се избягват вдишванията на парите/аерозолите.
  • Ако готовата емулсия престои повече от 20-30 минути, да се разбърка преди употреба.
  • Работен температурен режим -само при положителни температури
  • Съхранение и транспортиране: трябва да се съхранява в закрити помещения, защитен от въздействието на пряка слънчева светлина и влага.
  • Срок на съхранение в оригиналната опаковка при спазването на препоръчителните условия: 3 години.
  • Температура на съхранение: от -5°C до +40°C.

Допълнителна информация

Лице за контакт

Асен Иванов, Ивайло Ценов

За доставка

Форма за запитване


Продажби

Форма за запитване