Изберете страница

Курс за правоспособност за „Машинист на кулокранове до 160 тонметра – втора степен“ – първоначално обучение

Необходими документи за започване на обучение:

  1. Копие от документ за завършено образование или удостоверение за завършен 10 клас;
  2. Медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицето е физически и психически здраво и годно за упражняване на професията;
  3. Снимки за лични документи – 2 бр.

Учебната програма е разделена на Теория и Практика на професията

Теоретичната част включва:
• Общотехнически знания по устройство на кранове.
• Товароподемни механизми (ТПМ).
• Електрообзавеждане на кранове.
• Безопасна експлоатация на електрически уредби
• Конструктивни особености и кинематични схеми на кранове.
• Безопасна експлоатация и управление на кранове (технология на работа)
• Обслужване на кранове.
• Организация на техническия надзор.
• Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.
Практическата част включва:
1. Учебна практика по устройство на крана:
• Обслужване на кранове
• Обслужване на електрообзавеждането
• Безопасна експлоатация на електрически уредби
2. Учебна практика по управление на крана
 

Срокът на обучение е 34 работни дни след издаване на разрешително от РО „ИДТН“.

След успешно завършване и полагане на изпит по теория и практика пред ИДТН, получавате свидетелство за правособност за „Машинист на на кулокранове до 160 тонметра – втора степен“.

Допълнителна информация

Лице за контакт

Райна Стефанова

Запитване за цена

Форма за запитване