Изберете страница

Мостови и козлови кранисти над 40 тона – втора степен

Необходими документи

  1. Копие от документ за завършено образование (мин.завършено основно образование).
  2. Медицинско свидетелство, съдържащо заключение, че лицето е физически и психически здраво и
    годно за упражняване на професията
  3. Трудова книжка или др.документ удостоверяващ, че лицето е упражнявало професията мостови и козлови окранист с втора степен на правоспособност без прекъсване в продължение на 2 г.
  4. Свидетелство за правоспособност за мостови и козлови кранист – втора степен
  5. Снимки за лични документи – 2 бр.

Удостоверяване на обучението

Свидетелство за правоспособност

Срок на обучение

23 работни дни след издаване на разрешително от РО „ИДТН“

Допълнителна информация

Лице за контакт

Райна Стефанова

Запитване за цена

Форма за запитване