Изберете страница

Предпазни парапети и пана

БУЛГАРКОМ ООД предлага предпазни парапети – система, която е съобразена с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи.

Описание

Настоящата система за защита от падане от височина е класифицирана като система клас “B”:

  • осигурява опора на човек, който се обляга на или ходи до парапета;
  • опиране на човек, който върви или пада към парапета
  • опиране на човек, който се търкаля надолу или пада по наклонена повърхност /EN 13374, 201

ЕЛЕМЕНТИ:

  • предпазен парапет 260
  • педпазен парапет 130
  • носеща колона с заключалка
  • носеща колона универсална

Допълнителна информация

Лице за контакт

Асен Иванов, Ивайло Ценов, Петър Костадинов

За доставка

Форма за запитване


За наем

Форма за запитване


Продажби

Форма за запитване