Изберете страница

Пречиствателна станция гр. Сандански

Местоположение

гр. Сандански, България

description Информация за проекта

Реализацията на мащабния екологичен проект ще реши един дългогодишен проблем за пречистване на всички отпадъчни и канализационни води на град Сандански и село Поленица.

Завършената Пречиствателна станция за отпадни води – Сандански ще разполага със следните съоръжения: трафопост, входен портал и ограда, пречиствателен блок, обслужваща сграда, площадка и сграда към механичното стъпало, помпена станция, изсушително поле, дизел генератор, паркинг за леки автомобили, площадкова инфраструктура и комуникационни площи.

Крайният срок за изпълнение е 1000 календарни дни, като общата стойност на проекта го прави най-големият одобрен инвестиционен проект за община Сандански.

Галерия